joi, 29 august 2013

SMTP codes

SMTP de la engl. Simple Mail Transfer Protocol
 

Reply codes in numerical order
Code Meaning
200 (nonstandard success response, see rfc876)
211 System status, or system help reply
214 Help message
220 Service ready
221 Service closing transmission channel
250 Requested mail action okay, completed
251 User not local; will forward to
354 Start mail input; end with .
421 Service not available, closing transmission channel
450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable
451 Requested action aborted: local error in processing
452 Requested action not taken: insufficient system storage
500 Syntax error, command unrecognised
501 Syntax error in parameters or arguments
502 Command not implemented
503 Bad sequence of commands
504 Command parameter not implemented
521 does not accept mail (see rfc1846)
530 Access denied (???a Sendmailism)
550 Requested action not taken: mailbox unavailable
551 User not local; please try
552 Requested mail action aborted: exceeded storage allocation
553 Requested action not taken: mailbox name not allowed
554 Transaction failed

Reply codes grouped by command
Command Code Description
connect

220 Service ready

421 Service not available, closing transmission channel
HELO

250Requested mail action okay, completed

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

504Command parameter not implemented

521 does not accept mail [rfc1846]

421 Service not available, closing transmission channel
EHLO

250Requested mail action okay, completed

550Not implemented

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

504Command parameter not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
MAIL

250Requested mail action okay, completed

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

421 Service not available, closing transmission channel
RCPT

250Requested mail action okay, completed

251User not local; will forward to

550Requested action not taken: mailbox unavailable

551User not local; please try

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

553Requested action not taken: mailbox name not allowed

450Requested mail action not taken: mailbox unavailable

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

503Bad sequence of commands

521 does not accept mail [rfc1846]

421 Service not available, closing transmission channel
DATA

354Start mail input; end with .

451Requested action aborted: local error in processing

554Transaction failed

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

503Bad sequence of commands

421 Service not available, closing transmission channel
received data

250Requested mail action okay, completed

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

554Transaction failed

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage
RSET

200(nonstandard success response, see rfc876)

250Requested mail action okay, completed

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

504Command parameter not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
SEND

250Requested mail action okay, completed

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
SOML

250Requested mail action okay, completed

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
SAML

250Requested mail action okay, completed

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

451Requested action aborted: local error in processing

452Requested action not taken: insufficient system storage

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
VRFY

250Requested mail action okay, completed

251User not local; will forward to

550Requested action not taken: mailbox unavailable

551User not local; please try

553Requested action not taken: mailbox name not allowed

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

504Command parameter not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
EXPN

250Requested mail action okay, completed

550Requested action not taken: mailbox unavailable

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

504Command parameter not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
HELP

211System status, or system help reply

214Help message

500Syntax error, command unrecognised

501Syntax error in parameters or arguments

502Command not implemented

504Command parameter not implemented

421 Service not available, closing transmission channel
NOOP

200(nonstandard success response, see rfc876)

250Requested mail action okay, completed

500Syntax error, command unrecognised

421 Service not available, closing transmission channel
QUIT

221 Service closing transmission channel

500Syntax error, command unrecognised
TURN

250Requested mail action okay, completed

502Command not implemented

500Syntax error, command unrecognised

503Bad sequence of commands

marți, 13 august 2013

Enum-urile in C

Definiție: Enum-urile sunt un set de constante încapsulate sub forma unui tip de date care se pot definii de către utilizator cu valori predefinite sau cu valori implicite. Enum-uri cu valori predefinit au valorile setate explicit de către programator. Se poate vedea în exemplele de mai jos cum se declara și cum se poate folosi.
typedef enum
{
 ZERO = 42,
 UNU = 13
} MyEnumType;

typedef enum
{
 FALSE = 0xFFU,
 TRUE = 0x00
} BooleanType;

int main()
{
BooleanType retValue;

retValue = TRUE;
printf("%d",retValue);

retValue = FALSE;
printf("%d",retValue);


return 0;
}

Enum-uri cu valori implicite au valorile stabilite de către compilator în ordine crescătoare începînd de la zero.

typedef enum
{
 FALSE,
 TRUE
} BooleanType;


typedef enum
{
 ZERO,
 UNU,
 DOI,
 TREI,
 PATRU,
 CINCI,
 SASE,
 SAPTE,
 OPT,
 NOUA,
 A,
 B,
 C,
 D,
 E,
 F
} Baza16Type;
Aceste structuri de date sunt foarte utile pentru că datele sunt organizate, practic fiecare număr poate însemna ceva. Există totuși o problemă majoră când vine vorba de compilatoare diferite și alocarea memoriei pentru aceste variabile. Aceeaşi variabilă poate avea dimensiuni diferite pentru compilatoare diferite. În schimb pentru programarea sub windows enum-urile sunt foarte des folosite. Personal mi se par foarte ușor de folosit și ușor de înțeles.
Nu e mare filozofie, sunt niște constante organizate într-un anumit fel care practic nu te lasă să greşeşti asignarea variabilei de acest tip. Dacă se foloseşte la asignare orice alta valoare din afara intervalului compilatorul va returna o eroare. Dacă se foloseşte la asignare o valoare numerica care este totuși egala cu un termen din enumerare atunci şi în acest caz va returna o eroare. Referinte:
C Enumeration Declarations
C_and_syntactically_similar_languages

miercuri, 7 august 2013

Template-uri in Php

Acum vreo doi ani am găsit clasa de mai jos pentru lucrul cu template-uri. Cred ca e cea mai simpla clasa de acest gen. Practic se parsează un fișier html unde se înlocuiesc tagurile {nume} cu un conținut setat de către utilizator. Daca nume = "
Continut
" atunci peste tot unde se gaseste {nume} se va inlocui cu codul html. Continut "tpl.class.php":
 

/***************************************************************************
*
* Author  : Eric Sizemore ( www.secondversion.com & www.phpsociety.com)
* Package : Simple Template Engine
* Version : 1.0.2
* Copyright: (C) 2006 - 2007 Eric Sizemore
* Site   : www.secondversion.com
* Email  : hide@address.com
* File   : tpl.class.php
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
***************************************************************************/

// Template engine
class template
{
 /**
 * Template variables and their replacements
 *
 * @var array
 */
 var $tpl_vars;

 /**
 * Constructor
 */
 function template()
 {
 $this->tpl_vars = array();
 }

 /**
 * Assign our variables and replacements
 *
 * @param array Template variables and replacements
 * @return none
 */
 function assign($var_array)
 {
 // Must be an array...
 if (!is_array($var_array))
 {
  die('template::assign() - $var_array must be an array.');
 }
 $this->tpl_vars = array_merge($this->tpl_vars, $var_array);
 }

 /**
 * Parse the template file
 *
 * @param string Template file
 * @return string Parsed template data
 */
 function parse($tpl_file)
 {
 // Make sure it's a valid file, and it exists
 if (!is_file($tpl_file))
 {
  die('template::parse() - "' . $tpl_file . '" does not exist or is not a file.');
 }
 $tpl_content = file_get_contents($tpl_file);

 foreach ($this->tpl_vars AS $var => $content)
 {
  $tpl_content = str_replace('{' . $var . '}', $content, $tpl_content);
 }
 return $tpl_content;
 }

 /**
 * Output the template
 *
 * @param string Template file
 */
 function display($tpl_file)
 {
 echo $this->parse($tpl_file);
 }
}


Un exemplu foarte simplu folosind clasa "template" arata cam asa:
 
include("tpl.class.php");

$header = "Header";
$meniu = "linkuri meniu";
$continut = "continut pagina";
$footer = "linkuri footer";

$tpl_pagina = &new template();
$tpl_pagina->assign(array('modul_header' => $header, 
             'modul_meniu' => $meniu, 
             'modul_continut' => $continut, 
             'modul_footer' => $footer
             )
          );

$pagina_de_afisat = $tpl_pagina->display_template('templates/new-newsletter/interfata.tpl');
echo $pagina_de_afisat;
Conținutul interfata.tpl este o pagina normala html dar care conține următoarele variabile {modul_header} {modul_meniu} {modul_continut} {modul_footer}, care vor poziționate în website unde dorește utilizatorul. Practic posibilitățile sunt nelimitate, iar partea de html este complet deconectata de Php. Mai simplu de atat nu se poate.
O zi plăcută tuturor !

Trimiterea de emailuri folosind PHP si PhpMailer

Pentru a trimite emailuri programatic prin Php se poate folosi clasa PhpMailer. E foarte ușor de folosit și de încredere. Mai exista si alte clase specializare pentru trimiterea de emailuri dar personal o prefer pe aceasta pentru ca se configurează foarte simplu.
Un exemplu simplu folosind SMTP:
 
require_once('../class.phpmailer.php');
//include("class.smtp.php"); // optional, gets called from within class.phpmailer.php if not already loaded

$mail = new PHPMailer(true); // the true param means it will throw exceptions on errors, which we need to catch

$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP

try {
 $mail->Host    = "mail.yourdomain.com"; // SMTP server
 $mail->SMTPDebug = 2;           // enables SMTP debug information (for testing)
 $mail->SMTPAuth  = true;         // enable SMTP authentication
 $mail->Host    = "mail.yourdomain.com"; // sets the SMTP server
 $mail->Port    = 26;          // set the SMTP port for the GMAIL server
 $mail->Username  = "yourname@yourdomain"; // SMTP account username
 $mail->Password  = "yourpassword";    // SMTP account password
 $mail->AddReplyTo('name@yourdomain.com', 'First Last');
 $mail->AddAddress('whoto@otherdomain.com', 'John Doe');
 $mail->SetFrom('name@yourdomain.com', 'First Last');
 $mail->AddReplyTo('name@yourdomain.com', 'First Last');
 $mail->Subject = 'PHPMailer Test Subject via mail(), advanced';
 $mail->AltBody = 'To view the message, please use an HTML compatible email viewer!'; // optional - MsgHTML will create an alternate automatically
 $mail->MsgHTML(file_get_contents('contents.html'));
 $mail->AddAttachment('images/phpmailer.gif');   // attachment
 $mail->AddAttachment('images/phpmailer_mini.gif'); // attachment
 $mail->Send();
 echo "Message Sent OK

\n"; } catch (phpmailerException $e) { echo $e->errorMessage(); //Pretty error messages from PHPMailer } catch (Exception $e) { echo $e->getMessage(); //Boring error messages from anything else! }

O zi buna tuturor !